Alan Adı Tescil Et

Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Kayıt   |   Şifremi Unuttum
An??nda Tescil

An??nda Tescil

Sat??n ald??????n??z domainler an??nda tescil edilir, an??nda kullan??ma a????l??r. Bu durum evrak gereksinimi olan .tr alan adlar?? i??in ge??erli de??ildir.
 
??cretsiz Park Sayfas??

??cretsiz Park Sayfas??

Alan ad??n??z?? ??imdilik kullanmak istemiyorsunuz, fakat giri?? yapanlar??n size ula??abilece??i bir sayfan??n a????lmas??n?? istiyorsunuz. Size ??zel park sayfas?? hizmetini y??netim panelinizden online olarak yapabilirsiniz.
 
??cretsiz DNS Y??netimi

??cretsiz DNS Y??netimi

Alan ad??n??z??n DNS kay??tlar??n?? y??netmek istiyorsunuz. Bunun i??in bir web hosting hesab??na ihtiyac??n??z yok! Host(A), Mail(MX) ve CNAME kay??tlar??n?? istedi??iniz gibi olu??turabilir ve y??netebilirsiniz. Bu i??lemi alan ad?? y??netim panelinizden online olarak yapabilrisiniz.
Alan Ad?? Y??nlendirme

Alan Ad?? Y??nlendirme

Alan ad??n??z?? istedi??iniz web adresine ??cretsiz olarak y??nlendirebilirsiniz. Bu i??lemi alan ad?? y??netim panelinizden online olarak yapabilirsiniz.
 
Alan Ad?? Kilitleme

Alan Ad?? Kilitleme

Alan ad??n??z??n g??venli??i i??in d??????n??lm???? bu ??zelli??i istedi??iniz zaman aktifle??tirebilir yada kald??rabilirsiniz. Bu i??lemi alan ad?? y??netim panelinizden online olarak yapabilrisiniz.
 
??cretsiz Whois Gizleme

??cretsiz Whois Gizleme

Alan ad??n??za ait bilgilerin 3nc?? ??ah??slara g??z??kmesini engelleyebilirsiniz. Bu i??lemi alan ad?? y??netim panelinizden online olarak yapabilrisiniz.!